JAMINAN KUALITI AKADEMIK DAN AKREDITASI

AKREDITASI PROGRAM

  • Mengendalikan dan memantau program-program yang akan perlu memohon akreditasi sementara dengan menentukan program telah memenuhi keperluan minimum kualiti sebelum akreditasi penuh.
  • Mengendalikan dan memantau program-program yang layak menerima akreditasi penuh. Ia adalah latihan penilaian untuk memastikan bahawa pengajaran, pembelajaran dan semua aktiviti lain yang berkaitan dengan suatu program yang disediakan oleh penyedia pendidikan tinggi telah memenuhi standard kualiti dan mematuhi MQF.

PANEL JAMINAN KUALITI AKADEMIK UPSI

  • Merancang pemilihan dan latihan untuk ahli panel Jaminan Kualiti Akademik UPSI.