CLIENT'S CHARTER

Kami berjanji dan komited untuk menyediakan perkhidmatan yang cekap, profesional, beretika, dan mesra pelanggan kepada klien kami seperti berikut:

  1. Perkhidmatan kaunter untuk semua urusan akan dilayan dalam masa lima (5) minit.
  2. Melaksanakan Audit Kualiti sekurang-kurangnya sekali (1) setahun.
  3. Memastikan 85% Jabatan/Organisasi mengambil tindakan berdasarkan penemuan Audit Kualiti dalam masa tiga puluh (30) hari dari tarikh Mesyuarat Penutupan Audit.
  4. Mengadakan Mesyuarat Kajian Pengurusan Kualiti sekurang-kurangnya sekali (1) setahun.
  5. Menyediakan panduan dan latihan berkaitan kualiti kepada staf sekurang-kurangnya enam (6) kali setahun.
  6. Memastikan 100% Jabatan/Organisasi mengambil bahagian dalam Tinjauan Kepuasan Staf UPSI (U3S).
  7. Maklum balas kepada pengadu mesti diberikan dalam masa satu (1) hari bekerja untuk memaklumkan bahawa aduan mereka telah diterima dan akan diselesaikan.