PENTADBIRAN DAN KEWANGAN

PENTADBIRAN PEJABAT

  • Memastikan dan menyelaras keselamatan dokumen mengikut Akta Rahsia Rasmi, Arahan Keselamatan dan Akta Arkib Negara.
  • Merancang dan melaksanakan pengurusan Sumber Manusia.
  • Memastikan pengurusan fasiliti dijalankan dengan teratur dan sempurna mengikut peraturan.

PENGURUSAN KEWANGAN

  • Menyediakan dan mengawal peruntukan dan perbelanjaan tahunan BPQ.
  • Mengurus tadbir stor, stok, aset dan inventori BPQ.
  • Merancang, menyelaras dan melaksana aktiviti perolehan dan pembayaran mengikut pekeliling dan PKP UPSI.