ALUAN PENGARAH

Assalammualaikum and Greetings

Selamat datang dan terima kasih kerana melayari laman web rasmi Bahagian Pengurusan Kualiti (BPQ) Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI). Alhamdulillah, laman web rasmi BPQ ini dibangunkan dengan tujuan untuk memberikan maklumat dan maklumat terkini kepada pengunjung berkaitan dengan visi, misi, objektif, fungsi dan struktur organisasi BPQ.

 

BPQ telah ditubuhkan pada 16 Julai 2018. Penubuhan BPQ adalah selaras dengan saranan MQA agar BPQ mewujudkan Pusat Jaminan Kualiti bagi memastikan Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) UPSI lebih teratur dan efisien. BPQ telah membangunkan asas yang kukuh dengan mewujudkan empat (4) unit seperti di bawah:

  1. Jaminan Kualiti Akademik dan Akreditasi,
  2. Sistem Kualiti dan Penanda Aras,
  3. Kualiti Institusi dan Pembangunan Organisasi
  4. Pentadbiran dan Kewangan.

Bagi memastikan Sistem Jaminan Kualiti yang berkesan dan penambahbaikan berterusan, BPQ sentiasa berusaha untuk mengamalkan nilai bersama kepimpinan yang meninggalkan legasi, profesionalisme kerja, integriti, dinamik dan mengutamakan semangat kesepaduan.

 

Bagi menambah baik QMS di UPSI, BPQ sentiasa berusaha, komited dan menjadikan misi BPQ sebagai entiti bebas yang bertanggungjawab menilai dan mengkaji program akademik ke arah mencapai kecemerlangan melalui penyebaran dan penerokaan bagi menghadapi cabaran semasa. Di samping itu, BPQ akan terus bergerak ke hadapan dan membantu UPSI menjadi “No.1 Education University”.

 

Akhir kata, diharapkan laman web ini dapat memberi manfaat kepada UPSI dan yang lain. Kami juga mengalu-alukan sebarang cadangan dan pandangan daripada pihak lain untuk memantapkan pengurusan laman web ini.

Prof. Madya Ts. Dr. Muhammad Modi bin Lakulu

Pengarah, Bahagian Pengurusan Kualiti, UPSI