Previous
Next

BAHAGIAN PENGURUSAN KUALITI

UNIT

Jaminan Kualiti Akademik dan Akreditasi

UNIT

Sistem Kualiti dan Penandaarasan

UNIT

Pentadbiran dan Kewangan

UNIT

Kualiti Institusi dan Pembangunan Organisasi

VISI

Menjadi Universiti yang bitara, cemerlang dalam kepimpinan pendidikan berlandaskan kegemilangan sejarah serta menerajui perubahan global.

MISI

Menjana dan menatar ilmu menerusi pengajaran, penyelidikan, penerbitan, perundingan dan khidmat masyarakat, dalam konteks pembangunan insan untuk mencapai wawasan negara.

PENSIJILAN

Sijil SIRIM QAS International Sdn. Bhd. (KSAS)

Sijil SIRIM QAS International Sdn. Bhd. (KSAJS)

Sijil IQNet (KSAS)

Sijil IQNet (KSAJS)

AKTIVITI

Peta

Hubungi Kami

Bahagian Pengurusan Kualiti, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tg Malim, Perak
Tel: +605 - 4505334
Emel: bpq@upsi.edu.my