OBJEKTIF KUALITI

Melonjak kecemerlangan staf dan pelajar secara holistik, program akademik bercirikan kurikulum tersedia masa depan dan memperkukuh pengantarabangsaan.

Melonjak penyelidikan, penerbitan, perundingan dan pengkomersialan.

Menghasilkan graduan yang holistik yang unggul dari perspektif akhlak dan akademik, keusahawanan, khidmat masyarakat dan komuniti.

Memperkasa pengurusan kewangan dan penjanaan kekayaan.

Melahirkan modal insan dan tadbir urus berprestasi tinggi dan sistem penyampaian perkhidmatan yang berkualiti.

Memperkukuh jenama UPSI dan membentuk ekosistem pendidikan lestari.