INFO KUALITI BIL. 8/2023

DASAR KUALITI UPSI

Bagi mengkomunikasikan dasar kualiti seperti dalam Klausa 5.2.2 Malaysian Standards, bersama-sama ini dilampirkan salinan DASAR KUALITI UPSI yang terkini untuk rujukan dan tindakan pihak Y.Bhg. Dato’/ Prof./ Dr./ Tuan/ Puan selanjutnya.
 
Nota: Dasar Kualiti perlu dikomunikasikan kepada seluruh warga Pusat Tanggungjawab (PTj) menerusi pelbagai kaedah. Contohnya secara emel, edaran, dipamerkan di pejabat atau lain-lain kaedah yang difikirkan sesuai.