Kumpulan V-TECH dan Kumpulan OASIS mewakili Universiti Pendidikan Sultan Idris ke Konvensyen Team Excellence anjuran Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) serta Konvensyen Kumpulan Inovatif Dan Kreatif (KIK) Peringkat Universiti Awam