Nama: Muhammad Modi bin Lakulu (Prof. Madya Ts. Dr.)

Jawatan: Pengarah

No. Samb.: +605 – 4505322

Emel: pengarah.bpq@upsi.edu.my

Nama: Bahijah binti Abas (Dr.)

Jawatan: Timbalan Pengarah

No. Samb.: +605 – 4505325

Emel: bahijah@fpe.upsi.edu.my

Nama: Tho Siew Wei (Prof. Madya Dr.)

Jawatan: Menanggung Tugas Penyelaras

No. Samb.: +605 – 4505324

Emel: thosw@fsmt.upsi.edu.my

Nama: Nurul Fadzillah binti Sapengin (Puan)

Jawatan: Penolong Pendaftar Kanan

No. Samb.: +605 – 4505330

Emel: nfadzillah@upsi.edu.my

Nama: Kosong

Jawatan: Penolong Pendaftar Kanan

No. Samb.: +605 – 4505439

Emel: 

Nama: Wan Teh Siti Hajar binti Wan Hassan (Puan)

Jawatan: Pembantu Tadbir Kanan

No. Samb.: +605 – 4505334

Emel: hajar@upsi.edu.my

Nama: Nor Asiah binti Yahya (Puan)

Jawatan: Pembantu Tadbir Kanan

No. Samb.: +605 – 4505334

Emel: norasiah@upsi.edu.my

Nama: Shahrul bin Shaari (Encik)

Jawatan: Pembantu Tadbir Kanan

No. Samb.: +605 – 4505334

Emel: shahrul.shaari@upsi.edu.my

Nama: Encik Muhamad Hanis Shafiq bin Muhamad Zibidi (Encik)

Jawatan: Pembantu Tadbir

No. Samb.: +605 – 4505334

Emel: _@upsi.edu.my