SISTEM KUALITI DAN PENANDAARASAN

PEMBANGUNAN DAN PEMANTAUAN SISTEM PENGURUSAN ISO DAN APPA

  • Merancang sistem pembangunan dan memantau pelaksanaan sistem bagi kemasukan maklumat dan dokumen berkaitan audit kualiti dalaman dan audit pematuhan program akademik¬†(Terma dan Syarat: Penambahan Staf IT disediakan).

PEMBANGUNAN DAN PEMANTAUAN SISTEM JAMINAN KUALITI (MQA-01, MQA-02, INSTRUMEN PENILAIAN)

  • Merancang dan memantau pelaksanaan sistem bagi kemasukan maklumat dan dokumen berkaitan program akademik (Terma dan Syarat: Penambahan Staf IT disediakan).
KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN STAF UPSI
  • Merancang, mengurus, merangka dan memantau Kajian Kepuasan Pelanggan UPSI.

PENANDARASAN

  • Merancang dan melaksanakan aktiviti penandaarasan di peringkat tempatan dan global.