SISTEM KUALITI DAN PENANDAARASAN

FUNGSI UNIT SISTEM KUALITI DAN PENANDAARASAN

PEMBANGUNAN DAN PEMANTAUAN SISTEM PENGURUSAN ISO DAN APPA

Merancang sistem pembangunan dan memantau pelaksanaan sistem bagi kemasukan maklumat dan dokumen berkaitan audit kualiti dalaman dan audit pematuhan program akademik (Terma dan Syarat: Penambahan Staf IT disediakan).

PEMBANGUNAN DAN PEMANTAUAN SISTEM JAMINAN KUALITI (MQA-01, MQA-02, INSTRUMEN PENILAIAN)

Merancang dan memantau pelaksanaan sistem bagi kemasukan maklumat dan dokumen berkaitan program akademik (Terma dan Syarat: Penambahan Staf IT disediakan).

KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN STAF UPSI

Merancang, mengurus, merangka dan memantau Kajian Kepuasan Pelanggan UPSI.

PENANDARASAN

Merancang dan melaksanakan aktiviti penandaarasan di peringkat tempatan dan global.