HUBUNGI KAMI

Alamat:

Bahagian Pengurusan Kualiti,

Universiti Pendidikan Sultan Idris,

35900 Tg Malim, Perak

Tel: +605 – 4505334

Emel: bpq@upsi.edu.my